2% pre Preßburger Klezmer Band

pkb-2percenta-2017-400pxPriatelia Preßburger Klezmer Bandu,
aj tento rok veľmi radi prijmeme podporu od Vás vo forme poukázania 2% pre naše občianske združenie
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION

Vyzbierané príspevky použijeme na realizáciu náhravky nového CD s pracovným názvom Balady.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION
Sídlo: Matičná 11, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30800889
Číslo účtu: 2400281285/8330 (Fio banka, a.s.)

Ďakujeme!