JUH! Nový program.

PKB v programe JUH!

PKB v programe JUH!

Unikátna hudobno – tanečná multikultúrna fúzia folklóru menšín žijúcich na území južného Slovenska pokračujúc smerom na Balkán a Stredomorie s klezmerom.

Zaradené koncerty:
10.11.2014 – Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava – v rámci festivalu KlezMORE Vienna + Bratislava
15.11.2014 – Stanica Žilina – Zariečie, S2
05.12.2014 – Trenčín, Piano klub
18.12.2014 – Košice