SOUTH! New programme.

PKB v programe JUH!

PKB in programme SOUTH!

Unique music – dance multi-cultural fusion of south Slovak, Balkan and Mediterranean folklore with klezmer.

Concert list:
10.11.2014 – Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava – festival KlezMORE Vienna + Bratislava
15.11.2014 – Stanica Žilina – Zariečie, S2
05.12.2014 – Trenčín, Piano klub
18.12.2014 – Košice