Preßburger Special

 1. Wedding Dances
 2. Saposhkelakh
 3. Az der rebe Elimeylekh
 4. Dos kelbl (Donna donna)
 5. Sirba trift bulgar
 6. Makedonsko devojče
 7. Tumbalalajka
 8. Siman tov, mazl tov
 9. Ot azoy neyt a shnayder
 10. Yoshke
 11. Nokh eyn tants
 12. Unter dayne vayse shtern
 13. Shprayz ikh mir
 14. Tsu mayn gelibter
 15. Dzhankoye
 16. Sheyn vi di levone
 17. Hava nagila
 18. Ale brider
  Deserts
 19. Kol nidrei
 20. Nočná balada
  VIDEO: Joške (remix)